Velkomstsamtale:
Du har ved indflytning fået en kontaktperson. Denne person vil kort efter din indflytning aftale en dato for en velkomstsamtale, den afholder kontaktpersonen sammen med dig og evt. din familie. Sammen vil I finde ud af, hvilken hjælp du har brug for i hverdagen. 
Vi vil også gerne vide lidt om dig og din familie, hvad du har arbejdet med og hvilke interesser du har. Din livshistorie.

Medicin:
Hvis din medicin plejer at være dosispakket fortsætter dette, vi hjælper med at administrer dit medicin ved behov. Vi vil gerne, at medicinen opbevares i køkkenskabet over køleskabet.

Nødkalder:
Nødkald bevilges efter behov.

Postmappe:
Du vil få en mappe hvorpå der står Post, deri lægger vi breve og informationer til dig og din familie.

Rygepolitik:
Rygning er kun tilladt i din egen lejlighed.

Tøjvask:
Dit tøj sendes til vaskeriet på Møllegården. Der er mulighed for dine pårørende kan vaske for dig.
Du kan også stille en vaskemaskine op på dit badeværelse, hvis din bolig er i stueplan. Det er desværre ikke muligt at få en vaskemaskine i de 4 boliger på 1. sal.

Økonomi:
Når du flytter ind på hjemmet, vil der blive lavet en administrationsaftale omkring hvilke ydelser (måltider), du ønsker at modtage. Vi vil opfordre til, at alle faste udgifter betales over PBS. Husk du skal selv tegne en ansvars- og indboforsikring.
Vi opfordrer til, at du kun har få kontanter liggende i din lejlighed, idet vi ikke har mulighed for opbevaring af større pengebeløb.

Ledsagelse/Transport:
Vi hjælper gerne med at bestille transport – men vi har ikke mulighed for at ledsage til læge, sygehus eller lignende. I Skive Kommune er der mulighed for at benytte en frivilligt ledsager-ordning, hvis andet ikke er muligt. Vi er gerne behjælpelige med kontakten.

Fysioterapeut/ergoterapeut:
Fysioterapeut/ ergoterapeut kan kontaktes ved behov for træning/hjælpemidler. Kontakten foregå gennem personalet.

Fodpleje/frisør:
Der kommer både fodplejer og frisør i huset, som du kan benytte. Dette er ikke nogen tvang – du kan vælge frit, blot skal du selv sørge for transporten og evt. ledsagelse.

Tandlæge:
Som udgangspunkt skal du bruge egen tandlæge, du kan i særlig tilfælde evt. visiteres til omsorgstandplejen via myndighedsafdelingen.

Publiceret 23-05-2018