Hem Ældrecenter har en meget aktiv venneforening. Beboere og personale, er meget glade for denne aktivitet. Bl.a. kommer de hver tirsdag og går ture med beboerne eller underholder med forskellige andre aktiviteter, så som bankospil (hver 3. tirsdag).

I 2014 søgte de fonde m.v. så, det blev muligt for centret, at få anlagt en sansehave. Her i 2015 har de stået for og betalt, for der kom en dør i gangen, så adgangen til Sansehaven blev betydelig lettere.

Venneforeningens bestyrelse er: 

  Formand: Povl Funch 
 Næstformand:  Aase Rasmussen
 Kasserer:  Mona Eriksen (Medarbejderrepræsentant)
 Sekretær   Karen Sørensen
 Øvrige medlemmer:  Grete Møllenberg
    Bent Dahl
   Grethe Nielsen
   

Venneforeningens vedtægter kan læses her.

Publiceret 09-09-2015