Kontaktrådet er talerør for ældre i lokalområdet, for beboere og pårørende på Ældrecenteret samt for frivillige og foreninger der arbejder til lokalt til gavn for ældre.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i uge 44/45 og indkaldes med mindst to ugers varsel ved annoncering i dagspressen og opslag i lokalområdet.

Publiceret 09-09-2015