For at sikre de bedste rammer for dig!

Tilsynspligten...

Lederne på de enkelte driftsenheder under Skive Kommunes Pleje og Omsorg har en tilsynsforpligtigelse og skal sikre, at alle ansatte i driftsenheden er bekendt med retten og pligten til at meddele enten driftsenhedens leder eller forvaltningen, hvis de har formodning om forhold, der bør undersøges nærmere eller som er bekymrende.

Alle medarbejderne i forvaltningen / Pleje & Omsorg har en tilsynsforpligtigelse, som indebærer, at de skal forholde sig kritisk til, hvad de ser og oplever.
 
Derfor er de forpligtiget til at gøre opmærksom på kritisable eller bekymrende forhold.

 

Publiceret 01-09-2020